SGK

Günümüzde e-devlet gibi bir uygulamanın çıkması ile birlikte bireylerin devlet ve resmi kurumlar ile ilgili yaptığı işlemlerde kolaylaşmış durumdadır. Ptt merkezlerinden alınan e-devlet şifreleri ile birlikte bireyler sisteme giriş yaparak kendilerine dair pek çok konu hakkında bilgi sahibi olabilmektedirler. Sağlıktan, sabıka kaydına kadar birçok konu hakkında bilgi sahibi oluna bilinen...
Sosyal Güvenlik Kurumu olan SGK,  ülkemizde yürürlükte olan 3 sigorta çeşidini tek çatı altında toplamış hizmet kapısıdır. Sosyal Güvenlik Kurumu olan SGK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından vatandaşın sigorta işlemlerini ve emeklilik bilgilerini sunmak amacıyla kurulmuştur. Ülkemizde sosyal güvence olarak kullanılabilen BAĞ-KUR, Sosyal Sigortalar Kurumu ve Emekli Sandığı olmak...
Devlet dairesinde işlemi olanlar bir evrağı temin etmek için uzun süreler beklerlerdi. Ancak artık günümüzde özellikle e-devletin ve e-imzalı belgelerin varlığı herkesin hayatını kolaylaştırmış konumda. İnternet üzerinden belge almak artık oldukça kolay. Ama bir alan var ki hepsinden daha kolay ve herhangi bir şifre istemeden size bilgilerinizi sunuyor; SGK bilgi...
SGK sorgulama durumu, internet üzerinde en çok araştırılan konular arasındadır. 4A, 4B ve 4C olarak ayrılan çalışanlar, pek çok sorgulama işlemini E-Devlet sitesi üzerinden yapabilmektedirler. Bu sorgulamaların tamamı site üzerinden ücretsiz olarak sunulmaktadır. Yapılması gereken tek işlem kişinin e-devlet şifresinin olması gerektiğidir. Hatta bankaların internet bankacılığı adreslerinden de giriş yapıldıktan...
Ülkemizde çalışmakta olan kişilere sigorta kapsamında olabilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen sigorta çeşididir. Sigorta çeşitleri 3 tanedir 4a, 4b ve 4c’dir. 4a Nedir 4a, ssk ile çalışan kişileri kapsayan bir sigorta koludur. 4a belgesi hizmet dökümünde şu bilgiler yer almaktadır; aşağıdaki bilgiler ile 4 a doğrulanmış olacaktır. 4a belgesi hizmet dökümünde;...
SGK açılımı Sosyal güvenlik kurumu eski adıyla Sosyal sigortalar Kurumu(SSK) VE BAĞ-KUR ve Emekli sandığı birleşmesiyle oluşan kurumun adıdır. Sosyal güvenlik kurumu Çalışanların ve emeklilerin sosyal sigortalarının adil, etkin ve mali açıdan sürdürülebilir olmasını sağlayan kurumdur. 2012 yılında SSK, BAĞ-KUR ve emekli sandığının devredilmesi sonucu oluşan sosyal Güvenlik kurumu çalışan vatandaşların...
Halk arasında rapor parası olarak bilinen geçici iş görmezlik ödemesi, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafında çalışanların iş kazası, hastalık, meslek hastalığı ve analık gibi durumlarda, çalışamadıkları sürelerde meydana gelebilecek gelir kayıplarını önlemek amacıyla uygulamaya koyulmuştur. İş kazası, hastalık, analık gibi durumlarda, çalışamayan işçinin çalışamadığı günler için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından iş görmezlik...
Halk arasında rapor parası, hastalık parası, istirahat parası gibi farklı şekillerde adlandırılan geçici iş görmezlik, iş kazası, hastalık, meslek hastalığı ve analık gibi durumlarda yetkili kişi ve kurumlarca verilen raporlarda belirtilen süre boyunca çalışmama durumudur. İş kazası, hastalık gibi durumlarda çalışanın, çalışamadığı süre boyunca gelir kaybına uğramaması adına Sosyal Güvenlik...
Sgk yani sosyal güvenlik kurumu çalışan vatandaşların ve emeklilerin sosyal haklarını sağlayan çalışanların sigorta primlerinin aktarıldığı kurumdur. Hepimiz hayat boyu çalışır aylık belirli ücretlere çalışarak geçimimizi sağlamaya çalışırız. Geçimimizi sağlarken sağlık giderlerinin karşılanması ve primlerin yatması çok onemlidir. Çalıştığımız sürelerde yatırılan prim tutarı bizlere emeklilik için biriktirilir. Sgk'nin belirlediği süre...
Sosyal sigortalar kurumunun danışmaya yönelik açtığı 170 numaralı hattıdır. 170 SGK danışma hattı üzerinden SGK merkezlerine gidip sormanız gereken soruları sorarak kısa bir süre içerisinde cevabını bulmuş olursunuz. SGK danışmanı bir kişi sizin bütün sorunlarınıza anında cevap verecektir. SGK danışma işlemlerinde danışmanın sizlere soruları olacaktır onları en doğru şekilde cevapladığınız...
Ülkemizdeki sigorta uygulamaları pek çoğumuz tarafından iyi bilinmemektedir. 5510 Sayılı Kanunda isteğe bağlı sigortanın tanımı şu şekilde yapılmıştır; isteğe bağlı sigorta, kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödemek suretiyle uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tâbi olmalarını sağlayan sigortadır. Yani kişiler zorunlu sigorta şartlarını taşımıyorsa primlerini ödeyerek sigortalı olur...
SGK üzerinden çalışanlar, isteğe bağlı sigorta hizmetinden yararlananlar ve maluller sigorta sistemine bağlı olarak belli oranda prim ödemektedirler. Çalışanlar için bu prim bağlı oldukları firma tarafından düzenli olarak ödenir. Malul primleri ise aslında çalışan sigortasıyla bağlantılıdır zira gerçekleşen iş kazası sonrası çalışana malul aylığı bağlanması için çalışanın en az 10...
Sosyal Sigortalar Kurumu yani kısa adıyla SGK bir sosyal devlet güvencesi modelidir. Türkiye Cumhuriyeti kanunları gereği tün işveren ve işçiler sigorta kapsamı dahilinde çalışmalıdırlar. SGK kapsamı haricinde çalışan istihdam etmek veya iş yeri çalıştırmak yasaktır ve cezaya tabidir. SGK sistemi sigorta primi esasına dayanır. SGK primleri aylık olarak ödenir ve...
Kadın, erkek ayrımı olmaksızın neredeyse herkesin çalıştığı bugünlerde, meslek dalları oldukça artmış durumdadır. Hangi mesleği yapıyor olursanız olun çalışma hayatı birçok tehlikeyi barındırır. Sadece bilgisayar başında çalışanlar için bile bu risk vardır. Bu kazalara maruz kaldığınızda, ailenizden biri hasta olduğunda, hamileliğinizde ya da olası ölüm durumlarında SGK hizmeti sizi bu...
Emeklilik, insanları belirli bir yaştan sonra gerek sağlık gerek yeteneklerinde meydana gelen aksamalar sebebiyle çalışma hayatlarına son verdiklerinde, meydana gelebilecek gelir kayıplarını önlemek adına elde ettikleri bir sosyal vatandaşlık hakkıdır. Emeklilik hakkının kullanılabir hale gelmesi, 19. yy sonlarında sosyal güvenlik sistemlerinin gelişmesiyle mümkün olmuştur. Ülkemizde emeklilik ve diğer sosyal güvenlik...
Sayfa başına git