Çıraklık ve stajyerlikte geçen süreler, sigortalılık başlangıcı olarak dikkate alınabilir mi - SSK Sigorta Sorgulama

Çıraklık ve stajyerlikte geçen süreler, sigortalılık başlangıcı olarak dikkate alınabilir mi

Çıraklık ve stajyerlikte geçen süreler, sigortalılık başlangıcı olarak dikkate alınabilir mi Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz…

2008 yılı Ekim ayı başından önce 506 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışmaya başlayan sigortalıların sigortalılık sürelerinin başlangıcı olarak malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabii ilk defa çalışmaya başladıkları tarih dikkate alınmaktadır.

2008 yılı Ekim ayı başından itibaren yürürlüğe giren 5510 sayılı kanunda yapılan düzenlemeye göre de malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarının uygulanmasında dikkate alınacak sigortalılık süresinin başlangıcı olarak sigortalının malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına tabii olarak ilk defa çalışmaya başladığı tarih esas alınmaktadır.

Diğer taraftan 3308 sayılı kanuna tabii aday çırak ve çıraklar ile Meslek Liselerinde okumakta iken veya Yükseköğrenimleri sırasında staja tabii tutulan öğrenciler adına sadece kısa vadeli sigorta kollarına prim ödenmektedir. Bunlardan bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için ayrıca genel sağlık sigortası primi de alınmaktadır.

Aday çırak, çırak ve işletmelerinde mesleki eğitim gören öğrenciler ile Meslek Liselerinde okumakta iken veya Yükseköğrenimleri sırasında staja tabii tutulan öğrencilerden iş kazası geçirenlerle, meslek hastalığına tutulanlara gerekli yardımlar yapılmakta, adlarına ayrıca Genel Sağlık Sigortası primi ödenenlere hastalanmaları halinde gerekli sağlık yardımları verilmektedir. Bu nedenle malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmeyen bu süreler hizmet olarak değerlendirilmemektedir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git