Geçici iş göremezlik ödeneği hangi hallerde ödenmez ya da eksik ödenir? - SSK Sigorta Sorgulama

Geçici iş göremezlik ödeneği hangi hallerde ödenmez ya da eksik ödenir?

Geçici iş göremezlik ödeneği hangi hallerde ödenmez ya da eksik ödenir Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz…

Sigortalının geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanması için, öncelikle sigortalının sigorta niteliğinin sona ermemesi gerekir. Sigortalının hizmet akdinin sona ermesini takip eden 10. Gün sigorta niteliği sona ermiş olur. Dolayısıyla sağlık hizmet sunucusundan alınan istirahat raporuna ait ödeneğin ödenebilmesi için, sigortalının raporunun başlangıç tarihinin ya hizmet akdinin devam ettiği süre içerisinde ya da hizmet akdi sona ermişse takip eden 9 gün içerisinde olması gerekir.

Yol izni ve analık izni dışında herhangi bir sebeple sigortalının ücretsiz izinli gösterilmesi halinde, hizmet akdi sona ermiş kabul edilerek sigorta niteliği 10. Günden itibaren sona ermiş olacak ve sigortalı ödeneğe hak kazanamayacaktır.

Sigortalının yerine getirmesi gereken bir diğer hükümlülük, istirahatte olduğu dönem içerisinde iş yerinde çalışmamasıdır. Sigortalı rapor istirahat süresi boyunca işyerinde çalışmışsa, sigortalıya ödenek ödenmez. Sigortalının rapor süresi boyunca iş yerinde çalıştığı tespit edilirse, sigortalıya ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte geri tahsil edilir. Bir diğer durum adli vaka ve trafik kazası olaylarıdır. Sigortalı darp, yaralama, kasıt gibi adli bir vakayla ya da trafik kazası geçirmesi sonucu iş göremezliğe uğraması halinde Kurum tarafından olaya ait rapor, bilgi, belge ve tutanaklardan kusurlu olduğu tespit edilirse ödeneğinden kusur oranı dahilinde Kanunda belirtilen tutarlar göz önünde bulundurularak kesinti yapılır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git