Genel Sağlık Sigortası

Sgk nın  tüm vatandaşlara 2012 yılında Gss(genel sağlık sigortası) kapsamında ücretsiz olarak vatandaşların sağlık güvencelerinin sağlanması ve sosyal güvencelerinin sağlanması amacıyla uygulanan sistemdir. Bu sistemin amacı tüm vatandaşları ücretsiz sağlık hizmetlerinden faydalandırmak ve sosyal imkânları her vatandaşa vermektir. Ancak bu sistem çalışan ve çalışmayan herkesi devlete ödemesi gereken bir tutar...
Ülkemizde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrenciler için GSS Ülkemizde Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılığı Hakkında : Ülkemizde öğrenim gören tüm öğrenciler tüm sosyal sağlık hizmetlerinden yararlanmak için sigortalı olmak durumundadır. Yani ülkemizde öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilerin genel sağlık sigortalılığı yapılmaktadır. Daha önceleri sadece üniversite öğrencileri için geçerli...
Yabancı Ülke Vatandaşları için GSS Yabancı Ülke Vatandaşlarının Genel Sağlık Sigortalılığı Konusu Hakkında : Bir yıldan fazla süredir Türkiye’de yerleşik olarak yaşamakta olan ve herhangi bir ülkede sigortası bulunmayan, sigortalı olmadıklarından dolayı sağlık hizmeti alamayan yabancı uyruklu vatandaşlar Sosyal Güvenlik kurumuna müracaat ederek, primlerini kendilerinin ödemesi koşuluyla sigortalı olabilmektedir. Yabancı Ülke...
Üniversite Öğrencileri ve Genel Sağlık Sigortası Üniversitede Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılığı Hakkında : Üniversite’de eğitim görmekte olan binlerce öğrenci 2012 yılında değişen sigorta kanunuyla genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştı. Üniversitede Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılığı Değişen yasadan haberdar olmayan binlerce öğrenci bir anda öğrendikleri sigorta prim borçları, tüm dikkatleri genel sağlık sigortası uygulamasına çekti....
Genel Sağlık Sigortası Nedir? İlgili Yazı Zorunlu Genel Sağlık Sigortası Nedir? : 1 Ocak 2012 tarihinde geçilmiş olan bu uygulamayla yerleşim yeri Türkiye olan herkes, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 60. Maddesi ile genel sağlık sigortasına tabi olmuştur. Son zamanlar da ülke gündemini allak bullak eden bu...
Hangi sigortalılar için sağlık hizmetlerinden yararlanmada prim borcu olmama şartı aranır? Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Kimler Genel Sağlık Sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi sayılmaktadır Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Katılım payından muaf olan kişiler kimlerdir Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Kişiler hangi hallerde hiçbir şart aranmaksızın sağlık hizmetlerinden yararlandırılır Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Vatandaşlıktan izin alarak çıkan ve mavi kart sahibi olan vatandaşların sağlık hak sahipliği bulunuyor mu Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Sağlık hak sahipliği nedir, nasıl oluşturulur Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Sürekli görevle (6 aydan uzun süreli) yurtdışında görevlendirilenlerin kendilerinin ve yurtdışında birlikte yaşadıkları bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi giderleri Kurumumuzca karşılanır mı Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Yurtdışına gönderilen hastaların tedavi giderleri nasıl karşılanmaktadır Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Yüksek lisans ve doktora yükseköğrenimden sayılır mı? Sayılması durumunda bu öğrenimi görenler kaç yaşına kadar sağlıktan faydalanabilirler Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Geçici iş göremezlik ödeneği nasıl ödenmektedir Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Geçici iş göremezlik ödeneği hangi hallerde ödenmez ya da eksik ödenir Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Geçici iş göremezlik ödeneğinde günlük kazanç nasıl hesaplanır Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanılması durumunda ne kadar sürede alınır Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
1005 sayılı Kanun’a göre Şeref Aylığı almakta olan gazilere ne kadar aylık ödenmektedir Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Cenaze ödeneği hangi durumda ödenir. Hangi belgelerle müracaat edilir Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Gazilere(İstiklal Savaşı, Kongre Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan gaziler)bağlanan Şeref Aylıkları, vefatı üzerine kimlere bağlanır, yetimlerine de bağlanır mı, ölümü halinde ölüm yardımı verilir mi Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz... (daha&helliip;)
Sayfa başına git