Malullük aylığı ne zaman başlar. Malullük aylığının başlangıcını değiştiren durumlar nelerdir - SSK Sigorta Sorgulama

Malullük aylığı ne zaman başlar. Malullük aylığının başlangıcını değiştiren durumlar nelerdir

Malullük aylığı ne zaman başlar. Malullük aylığının başlangıcını değiştiren durumlar nelerdir Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz…

SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki sigortalıların malullük aylığı malullüklerini esas Sağlık Kurulu rapor tarihi ile tahsis talep tarihi esas alınarak belirlenir. Buna göre sigortalının malullük aylığı malul sayılmasına esas tutulan rapor tarihi yazılı istek tarihinden önce ise yazılı istek tarihine, sonra ise rapor tarihini takip eden aybaşından itibaren başlar.

Genel kural bu olmakla birlikte Bağ-Kur kapsamında geçen hizmetlerle SSK ve Emekli Sandığı kapsamında aylık bağlanacağı durumlarda talepte bulunulan tarihte Bağ-Kur kapsamında geçen hizmetlere ilişkin borcun bulunması halinde, yeni bir talep dilekçesi alınmadan malullük aylıkları prim ve prime ilişkin her türlü borçların ödendiği tarihi takip eden aybaşından başlatılır.

Bu uygulama, malullük sigortasından 2008 yılı Ekim ayı ve sonrasında tahsis talebinde bulunacaklar için yapılır. Sigortalı aylığın başlangıç tarihinde geçici iş göremezlik ödeneği almakta ise, malullük aylığı geçici iş göremezlik ödeneğinin verilme süresinin sona erdiği tarihten sonraki aybaşından başlatılır.

Bağlanacak malullük aylığı sigortalının almakta olduğu geçici iş göremezlik ödeneğinden fazla ise aradaki fark, tahsis talep veya rapor tarihine göre belirlenecek malullük aylığı başlangıç tarihinden itibaren verilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git