Rapor Parası Nedir?

Rapor Parası Nedir?

Halk arasında rapor parası, hastalık parası, istirahat parası gibi farklı şekillerde adlandırılan geçici iş görmezlik, iş kazası, hastalık, meslek hastalığı ve analık gibi durumlarda yetkili kişi ve kurumlarca verilen raporlarda belirtilen süre boyunca çalışmama durumudur. İş kazası, hastalık gibi durumlarda çalışanın, çalışamadığı süre boyunca gelir kaybına uğramaması adına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından geçici iş görmezlik ödeneği oluşturulmuştur.

sgk-rapor-parasi

Yetkili kişi ve kurumlar tarafından geçici olarak çalışamaz raporu alan çalışanın, raporda belirtilen süre boyunca maaşı Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanır.  Ancak Sosyal Güvenlik Kurumu 3 günden az verilmiş raporlar için ödeme yapmamaktadır. Şöyle ki, 3 günlük bir rapor alan çalışana raporlu olduğu 1. ve 2. gün için herhangi bir para ödemesi yapılmaz. Yalnızca raporlu olduğu 3. gün için ödeme yapılır. Sonuç olarak hastalık nedeniyle iş görmezlik raporu alan bir çalışanın raporunun 3’ncü gününden başlayarak çalışamadığı her gün için ödeme alır. Analık durumunda ise doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik durumunda bu sekiz haftalık süreye ek iki hafta daha ilave edilerek çalışamadıkları her gün için ödeme alabilirler.

hasta-insanRapor alan bir çalışan Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan çalışamadığı günler için ödeme alabilmek için bazı şartları yerine getirmesi gerekir. Hastalık nedeniyle rapor parası alabilmek için rapor başlangıç tarihinden önceki bir yıl içinde en az 90 gün prim ödenmiş olması gerekmektedir. Yetkili kişi ve kurumlar tarafından bir çalışana tek seferde en fazla 10 gün süreyle iş görmezlik raporu verilebilir. Bir çalışan bir yıllık süre zarfında ise en fazla 40 gün geçici işsizlik ödeneğinden faydalanabilir.

Çalışanların rapor paraları, SGK tarafından Ziraat Bankası’na aktarılır ve çalışanlara her ayın 8 ve 14’ü arasında ödeme yapılır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git