Sosyal Güvenlik Kurumu Hakkında

Sosyal Güvenlik Kurumu Hakkında

Sgk , Sosyal Güvenlik Kurumu ‘nun kısaltılmasıdır.

SGK Nedir ?

 Sgk nedir ? Sosyal devlet anlayışının getirdiği bir sistemin uygulama alanıdır. Bireyler , genç yaşta çalışmaya başlar ve aldıkları ücret içinden çeşitli kesintiler yapılır. Bu kesintiler ile genel sağlık sigortası , işsizlik ödeneğidir. Bu kesintiler ileri de emekli olacak prim gün sayısını doldurduğu zaman kişinin alacağı emekli maaşının belli bir kısmını küçük küçük biriktirme yöntemidir. Amaç , kişi çalışamaz hale geldiğinde kimseye muhtaç olmadan geçimini sağlayabilsin şeref ve haysiyetinden bir değer kaybetmemesini sağlamaktır.

sgk

Uluslar Arası Çalışma Örgütü ( ILO ) tanımlaması ise şöyledir. “ Hastalık  , işsizlik, yaşlılık, ölüm sebebi ile geçici veya sürekli olarak kazançtan mahrum kalması durumunda düşeceği fakirliğe karşı tıbbi bakımdan dolayı , çocuk sayısının artması veya analık halindeki durumlara karşı sistemler bütünüdür.”

ssk-bilgi

SGK Neye Yarar ?

Sgk neye yarar ? İnsan yaşamı boyunca sosyal risklere maruz kalır. Sosyal devletin temel anlayışı da bu sosyal risklere karşı vatandaşını koruma altına almaktır. Çalışanların çalışmayan kesime bakma yani aktif olarak çalışma hayatında yer alan bireylerin malullük , emeklilik , analık , ölüm gibi durumlar ile karşılaşan bireyin çalışamaz hale gelmesi halinde kendisinin ve bakmak ile sorumlu olduğu bireylerin yaşama koşullarının altına düşmeden ihtiyaçlarının karşılanmasına aracı olan sistemdir. Sgk aktif çalışanına ; işçi , işveren , devlet arasında ödenecek primlerin kontrolünü sağlar. Aracılık işlevini görür. Ve asıl düzenleyicidir. Yürütmenin iş yaşamı kanun çalışmalarında destekçisi olur.

Sgk,  günümüz koşullarında internetin kullanım alanının gelişmesi ile sistemsel özelliklerini de arttırmıştır. İnternetin olduğu her alanda geçmişe ve geleceğe dönük sorgulamalar ve hesaplamalar yapılabilir.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git