Üniversitede Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılığı - SSK Sigorta Sorgulama

Üniversitede Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılığı

Üniversite Öğrencileri ve Genel Sağlık Sigortası

Üniversitede Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılığı Hakkında : Üniversite’de eğitim görmekte olan binlerce öğrenci 2012 yılında değişen sigorta kanunuyla genel sağlık sigortası kapsamına alınmıştı. Üniversitede Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılığı

Değişen yasadan haberdar olmayan binlerce öğrenci bir anda öğrendikleri sigorta prim borçları, tüm dikkatleri genel sağlık sigortası uygulamasına çekti. Son dönemde geçen yeni düzenlemeyle ebeveynlerinin sağlık sigortalarından faydalanan öğrenciler için 25 yaş’a kadar olan öğrencilik dönemi genel sağlık sigortası kapsamı dışında bırakılmıştır. Yaşadıkları borç şokuyla ne yapacağını bilemeyen öğrencilerin yüreğine bir nebze de olsa su serpen ek uygulama ve düzenlemeler aile ve halen eğitim görmekte olanları büyük ölçü de rahatlattı. Değişen yasadan haberdar olmayan binlerce öğrenci bir anda öğrendikleri sigorta prim borçları nedeniyle üniversitede öğrencilerin genel sağlık sigortalılığı ile ilgili araştırma yapmaya başladılar. Şifresiz Ssk Sigorta Sorgulama Konumuzu Okudunuz mu?

Üniversitede Öğrencilerin Genel Sağlık Sigortalılığı

Herhangi bir geliri olmayan üniversite öğrencilerinin bir anda ödemek zorunda bırakıldıkları sağlık sigortası prim borçları, birçok aile ve öğrenciyi zor duruma sokmuştu. Üniversiteler tarafından finanse edilen sağlık hizmetlerinden faydalanmayı da kaldıran bu düzenlemelerle, öğrencilerin tüm sağlık giderlerinin SGK tarafından karşılanması artık bir karara bağlanmış oldu. 3308 sayılı mesleki eğitim kanunu gereği aday çıraklık ve çıraklık eğitimi ile işletmelerde mesleki eğitim görüyor olması halinde 20 yaş, yükseköğretim de ise 25 yaşına kadar ebeveynlerinin sağlık sigortalarından yararlanmaya devam edeceklerdir. Ailesinden herhangi bir sosyal güvencesi olmayan öğrencilerin,  genel sağlık sigortası prim ödemelerinin ikamet ettikleri ilin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurmaları halinde yapılacak bir gelir testi ile hane gelirine endeksli olarak ödeyecekleri prim borcunu belirleyerek genel sağlık sigortasına dahil olmaları gerekmektedir. Gelir testi yaptırmayan ve gereken zamanda başvurusunu yaptırmayan her öğrenciye borç çıkarılacağı da unutulmaması gerekenler bilgiler arasında.

Üniversite’ye devam eden öğrencilerin,  genel sağlık sigortası uygulamasından muaf tutuldukları belirtilse bile, eğitim gördükleri her sene için öğrenci durumunda olduklarını belirten belgelerini en yakın SGK merkezine giderek teslim etmeleri gerektiğini aksi takdirde 18 yaşını geçmiş her erkeği kapsayan genel sağlık sigortası kapsamında borçlu durumuna düşeceklerinin bilinmesi gereklidir. Ülkemiz de öğrenim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerin de isterlerse okullarına kayıt yaptırdıkları tarihten itibaren 3 ay içerisinde sosyal güvenlik merkezlerine başvuru da bulunmaları halinde, genel sağlık sigortası kapsamına alınacaklardır. Kanunda belirlenen usul ve esaslara göre belirlenecek olan prim borcunu ödemeleri kaydıyla, ülkemizde verilmekte olan sağlık hizmetlerinden faydalanabileceklerdir. Üniversitede öğrencilerin genel sağlık sigortalılığı ile ilgili detaylı bilgiye www.sgk.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

Genel olarak toparlayacak olursak SGK resmi internet sayfasında bu konuyu şöyle özetlemiştir.

Üniversite Öğrencilerinin Genel Sağlık Sigortalılığı

6111 sayılı Kanun ile; kamu idareleri, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar, kamu yararına faaliyet gösteren dernekler ile vergi muafiyeti tanınan vakıflar tarafından tam burs sağlanan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından ayrılan kontenjanlar dâhilinde yükseköğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç olmak üzere (bu öğrencilerin sağlık giderlerinin üniversitelerin mediko merkezleri tarafından karşılanması öngörülmektedir), üniversitelerde yüksek öğrenim gören yabancı uyruklu öğrencilere yüksek öğrenimleri devam ettiği sürece kendileri tarafından prim ödemek suretiyle genel sağlık sigortalısı olmaları imkânının getirilmesi, bu öğrencilerin genel sağlık sigortası sağlık yardımlarından yararlanabilmeleri için öğretim dönemi başında genel sağlık sigortası primlerini peşin ödemeleri imkanı sağlanmıştır.

E Devlet Şifresi ile Gss Sorgulama İşlemi Yapmak İçin Tıklayınız.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git